Vår G-kull bli idag tre år. Alla nio valpar, sex hanar och tre tikar, har utvecklats till helt underbara individer, såväl exteriört som mentalt. Det är vi tacksamma för.

Slåtterängens Gisela (Isa) grattar sina syskon på födelsedagen.