2019-09-17

Härliga bilder har kommit in på Slåtterängens Gordon (Harvey), som synes älska vatten! Husse Anders har tagit dem. Tack för det.