181008

Måste visa de senaste bilderna på Slåtterängens Gordon (numera Harvey) som jag fick av hans familj. Så vackert huvud och uttryck!!